Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η εταιρία Videotex είναι περήφανη που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για υψηλή ποιότητα και αρτιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η ISO 9001:2008 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών τους και τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 αναγνωρίζει την ικανότητα της Videotex να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών της, την εκπαίδευση του προσωπικού της και τη συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της απόδοσής της.

Με την πιστοποίηση ISO 9001:2008, η Videotex επιβεβαιώνει την αποφασιστική της δέσμευση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την εξαιρετική επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης και αρτιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.

Η εταιρία Videotex είναι υπερήφανη που κατέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, επιβεβαιώνοντας έτσι την προσήλωσή της στην ποιότητα και την ασφάλεια στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και τη βελτίωση της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες. Η πιστοποίηση σύμφωνα με αυτό το πρότυπο επιβεβαιώνει ότι η Videotex ακολουθεί τις καλύτερες πρακτικές και τα πρότυπα ασφάλειας στον τομέα της, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της εγγυημένη ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες της.

Η Videotex δεσμεύεται να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της την ασφάλεια και την αξιοπιστία που απαιτούνται για την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

.